Ochrana súkromia

 
 
Správca osobných údajov
Sme spoločnosť Alza.cz a.s., so sídlom Jankovcova 1522/53, Praha 7 – Holešovice, Česká republika, IČO 270 82 440, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 8573, a sme správcom vašich osobných údajov.
Aké osobné údaje spracovávame
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Správca osobných údajov

Sme spoločnosť - internetový obchod www.superovocie.eu , prevádzkovateľ Dekanius and Distribution , 15 Trafalgar avenue , SE15 6NP , London , Veľká Británia a zároveň sme správcom vašich osobných údajov.

 

Aké osobné údaje spracovávame

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje do nášho informačného systému. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vyplnením registračného formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov .  Osobné údaje, ktoré nám poskytnete umožňujú predávajúcemu archiváciu osobných údajov za účelom plnenia z uzatvorenej kúpnej zmluvy a ďalšej evidencie. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.  Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z našej databázi.

 V rámci spoločných marketingových kampaní môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj my a pre účely marketingových kampaní, prípadne pre účely riadneho splnenia zmluvy a môžeme ich kombinovať. V prípade, že vaše osobné údaje by mali byť predané inému subjektu, budeme vás o tom vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje  predávame. Taktiež ak niekto predá vaše osobné údaje nám, musí vás o tom rovnako vopred informovať. Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ poskytne sprostredkovateľom osobné údaje, len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich povinností v mene prevádzkovateľa. Evidované údaje nie sú žiadnym spôsobom poskytované tretej strane za účelom zasielania reklamných materiálov tretích osôb. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Vaše údaje môžete kedykoľvek zmeniť e-mailom, telefonicky alebo na stránkach e-shopu. Kedykoľvek máte právo písomne na adrese spoločnosti listom alebo e-mailom na info@superovocie.eu tento súhlas na uchovanie a spracovanie vašich osobných údajov odvolať.